Pabango Ng ‘Yong Mata


Words & Music by Clementine

Wag ka nang manangis, irog
Sayang lamang ang luha mo
May paggagamitan ka nyan
Ako’y malapit ng mamatay
At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng ‘yong mata

Luha, kusa na lang dumadaloy
Sa mga pagkakataon
Nagpapaalalang tayo’y tao lamang
Pagsisisi, lagi nalang sa huli
Sa mga pagkakataong
Nakakalimot ‘pagkat tayo’y tao lamang

Wag ka nang manangis, irog
Sayang lamang ang luha mo
May paggagamitan ka nyan
Ako’y malapit ng mamatay
At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng ‘yong mata

Pilitin mang tumindig
Upang ika’y mahagkan man lang ng mahigpit
Kusang napapahandusay sa aking
Malupit na papag
Nabibilang ko ang sikat ng araw
Parang ka’y bilis na ng ikot ng mundo
Marahil ito na ang huling awit at hapdi
Na ipadarama ko sa’yo

Wag ka nang managis, irog
Sayang lamang ang luha mo
May paggagamitan ka nyan
Ako’y malapit nang mamatay
At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng ‘yong mga mata

At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng ‘yong mga mata