Ang Katulad Mong Walang Katulad


Music by Clementine | Written by Mcoy Fundales

Kung saan-saan napupunta
Lakwatserong mga paa
Hawak ang pag-asang
sa wakas makikita ko na

Ang katulad mong walang katulad
(Ang kahawig mong walang kaparis)
Meron pa ba, Meron pa ba?
Ang kagaya mong nag-iisa?

Di-nial na ang lahat ng numero
Sa telepono kong antigo
Hawak ang pag-asang
sa wakas makausap ko na

Ang katulad mong walang katulad
(Ang kahawig mong walang kaparis)
Meron pa ba? Meron pa ba
Ang kagaya mong nag-iisa?

Kinatok na ang bawat pintuan
Bawat sulok pinuntahan
Sa langit aking panalangin
Ihulog na sa ‘kin

Ang katulad mong walang katulad
(Ang kahawig mong walang kaparis)
Meron pa ba? Meron pa ba
Ang kagaya mong nag-iisa?

Meron pa ba?
(Na mahahanap)
Meron pa ba
(Na makikita)
Ang kagaya mong nag-iisa?
Baka wala na…
Ohh, wala na…