Buhay At Pag-ibig


Words & Music by Clementine

Sa panahong maulap
Maniwala ka, bubukas din ang langit
Sa paglubog ng araw
Siguradong may panibagong bukas

Hindi pa ba sapat ang kalansay ng kahapon
Upang parisan at tularan mo

Buhay o salapi
Pag-ibig o kapangyarihan
Mamili ka, mamili ka
Kung ano ang makakabubuti
Sa’yo o sa’yong kapwa

Kung ika’y naiinggit
Sa palagay mo ba, anong kapalit
Kung sa huli ang dulot
Ay pagwawatak at kasalanan

Itaguyod mo na lang ang tagumpay ng kaibigan
Parisan at tularan mo

Buhay o salapi
Pag-ibig o kapangyarihan
Mamili ka, mamili ka
Kung ano ang makakabubuti
Sa’yo o sa’yong kapwa

Ang sa akin ay buhay
(Ang sa akin ay pag-ibg)
Ang sa akin ay buhay
(Ang sa akin ay pag-ibg)
Simple at dalisay
Simple at dalisay
Ang sa akin ay buhay…